Linki

Strona Wydziału Chemicznego PW: ch.pw.edu.pl

Wirtualny dziekanat: dziekanat.ch.pw.edu.pl

Plany zajęć Technologia Chemiczna: http://www.ch.pw.edu.pl/Studia-i-studenci/Technologia-Chemiczna

Plany zajęć Biotechnologia: http://www.ch.pw.edu.pl/Studia-i-studenci/Biotechnologia

Zakłady na Wydziale Chemicznym:

Katedra Chemii Analitycznej: kcha.ch.pw.edu.pl

Katedra Chemii i Technologii Polimerów: kchitp.ch.pw.edu.pl

Katedra Chemii Nieorganicznej i Ciała Stałego kchnics.ch.pw.edu.pl

Zakład Chemii Fizycznej: zchf.ch.pw.edu.pl

Zakład Chemii Organicznej: zcho.ch.pw.edu.pl

Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej: zkicm.ch.pw.edu.pl

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych: zmw.ch.pw.edu.pl

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki: ztnic.ch.pw.edu.pl

Laboratorium Procesów Technologicznych: lpt.ch.pw.edu.pl

Instytut Biotechnologii: ib.ch.pw.edu.pl

Zakład Mikrobioanalityki: zmba.ch.pw.edu.pl

Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych: ztibsl.ch.pw.edu.pl

Copyright 2011 Samorząd Studentów Wydziału Chemicznego - Linki. Powered by Joomla templates. All Rights Reserved.